Een winkel vol talent

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag
Winkel: 11.00 – 17.00 uur
Brengpunt: 11.00 – 17.00 uur

Adres

Euroweg 23
Amersfoort
Bekijk op kaart

Privacyverklaring

Stichting Acht Plus Meerwarenhuis

1 Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van Acht+ op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Acht+ biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals een contactformulier en ook een Veilingsite. Daarbij verwerkt Acht+ ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Acht+ werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen.

Acht+ gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Contact met Acht+

Wanneer u naar aanleiding van deze verklaring contact met Acht+ wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:   maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur; 033 -2340123
Mail :               amersfoort@acht-plus.nl
Website :        www.acht-plus.nl
Postadres :    Euroweg 23, 3825 HA Amersfoort

3 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u bepaalde gegevens achter. Acht+ verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Acht+ verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website die u gebruikt. Acht+ verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, als u een bod uitbrengt op een kavel van onze veilingsite, of wanneer u een vraag stelt via het contactformulier.

4 Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Acht+ aanbiedt, kan Acht+ de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

5 Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website van Acht+ af te nemen op het gebied van ophalen van spullen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Acht+ niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een nieuwsbrief;
 3. het toesturen van de nieuwsbrief;
 4. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 5. evaluatie van dienstverlening;
 6. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 7. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Acht+, zoals www.acht-plus.nl en www.acht-plus-veiling.nl;
 8. om de website(s) van Acht+ te verbeteren.

6 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Acht+ stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, met uitzondering van KPRS ten behoeve van ophaalservice en in het geval er gebruik wordt gemaakt van een nieuwsbriefoptie.

Indien Acht+ uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Acht+ ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Acht+ zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7 Beveiliging en bewaring

Acht+ neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Acht+ zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens. Die toegang is afgeschermd met wachtwoorden, er wordt gebruik gemaakt van firewalls en veilige servers. Verder werken wij met gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Acht+ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Acht+ uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Acht+ uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8 Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website van Acht+ bezoekt. Op de website van Acht+ worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast kan Acht+ gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website van Acht+ te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Acht+ gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9 Websites van derden

De website van Acht+ kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Acht+ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10 Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van deze netwerken om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

11 Wijzigingen

Acht+ kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12 Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Acht+ een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13 Klachten

Acht+ hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Acht+.